Fibryna bogatopłyktowa (iPRF)

IPRF (injectable Platelet Rich Fibrin), czyli iniekcyjna fibryna bogatopłytkowa to jedna z najnowszych metod pozyskiwania czynników regeneracyjnych z krwi.

Jest to zawiesina płytek krwi i innych czynników wspierających regenerację i odbudowę tkanek – w tym komórek macierzystych.

Osocze zawiera wiele czynników koniecznych do przeżycia komórek, takich jak substancje odżywcze, witaminy, hormony, elektrolity i białka. Do białek osocza należą między innymi cząsteczki niezbędne do procesu krzepnięcia i tworzenia polimeru fibrynowego, który w naturalnych warunkach stanowi rusztowanie dla migracji, różnicowania i proliferacji komórek.

Wytworzona z osocza pacjenta zawiesina IPRF to trójwymiarowa sieć, w której przestrzeniach umiejscowione są duże ilości płytek krwi, krwinki białe oraz co istotne mezenchymalne komórki macierzyste. Wszystkie te elementy tworzą strukturę typu matrix, która po podaniu przez długi czas stymuluje płytki krwi do uwalniania czynników wzrostu i substancji biologicznie czynnych oraz skutecznie kieruje migracją mezenchymalnych komórek macierzystych do miejsca iniekcji preparatu. Czynniki wzrostu oraz komórki macierzyste uwalniane z siatki fibrynowej stymulują odnowę biologiczną tkanek.

Czym różni się zabieg z IPRF od osocza bogatopłytkowego PRP?

W metodzie z zastosowaniem osocza bogatopłytkowego (PRP) płytki krwi bardzo szybko uwalniają duże ilości czynników wzrostu. W przypadku IPRF proces ten jest mniej gwałtowny, a stymulacja trwa dłużej, dzięki czemu uzyskuje się potencjalnie silniejszy efekt biologiczny. IPRF zawiera dodatkowo mezenchymalne komórki macierzyste i leukocyty.

Fibryna bogatopłytkowa jest preferowana tam, gdzie potrzeba intensywnej regeneracji – szczególnie tkanek miękkich tj. po szyciu ścięgien, łąkotek, rekonstrukcjach więzadeł czy rozległych ranach. Niemniej zakres wskazań pokrywa się z wymienianymi dla osocza bogatopłytkowego.

Zatem terapia ta sprawdza się u osób:
• z uszkodzonymi więzadłami, ścięgnami i chrząstkami stawowymi
• z przewlekłymi schorzeniami układu kostno-szkieletowego
• chorych na zwyrodnienie stawów
• u których proces gojenia się kości i tkanek miękkich przebiega nieprawidłowo
• z zaburzeniami zrostku kostnego
• z ubytkiem chrząstki stawowej po zabiegach ścięgien, więzadeł i chrząstek stawowych

W swojej praktyce stosuję wysokiej jakości zestaw do pozyskiwania fibryny Xerthra iPRF Kit firmy Biovico

Cena
I zabieg 1000zł
II zabiegi 1800zł
III zabiegi 2500zł

Wizytę można także umówić poprzez
SMS o treści “wizyta +nazwa miasta” na numer 575 682 097
Skontaktujemy się celem umówienia dogodnego terminu.