W ostatnich latach na dużym znaczeniu zyskały metody leczenia oparte na stymulowaniu procesów regeneracyjnych na poziomie komórek.

Prostą i bezpieczną metodą stosowaną w ortopedii jest terapia z użyciem preparatów osoczowych z krwi własnej pacjenta.

Terapię osoczem stosuje się w celu lepszej regeneracji tkanek, zmniejszenia objawów choroby zwyrodnieniowej, szybszego gojenia się urazów, czy też skrócenia okresu rekonwalescencji.

Na chwilę obecną w ortopedii stosuje się dwie grupy preparatów: osocze bogatopłytkowe (PRP) oraz fibrynę bogatopłytkową (iPRF)


Osocze bogatopłytkowe (PRP)

Na czym polega terapia osoczem bogatopłytkowym (PRP)?
Od pacjenta pobierana jest krew w ilości ok.10-15 ml, następnie za pomocą odpowiedniego wirowania zostaje uzyskany koncentrat osocza bogaty w płytki krwi zawierające tzw. czynniki wzrostu (m.in PDGF i TGF-beta). Lekarz wykonuje iniekcję preparatu w leczoną okolicę. Czynniki wzrostu zawarte w osoczu stymulują przebudowę i gojenie się tkanek.

Terapia PRP jest dla osób:
• z uszkodzonymi więzadłami, ścięgnami i chrząstkami stawowymi
• z przewlekłymi schorzeniami układu kostno-szkieletowego
• chorych na zwyrodnienie stawów
• u których proces gojenia się kości i tkanek miękkich przebiega nieprawidłowo
• z zaburzeniami zrostku kostnego
• z ubytkiem chrząstki stawowej po zabiegach ścięgien, więzadeł i chrząstek stawowych

SCHORZENIA:

  • choroba zwyrodnieniowa stawów
  • zespoły bólowe kolana (uszkodzenia chrząstki stawowej, więzadeł i łąkotek)
  • zespoły bólowe barku (zapalenie kaletki podbarkowej, uszkodzenie stożka rotatorów)
  • opóźniony zrost kości po złamaniach
  • zapalenie kaletki krętarza większego kości udowej
  • kolano skoczka, biegacza
  • łokieć tenisisty, golfisty
  • ostrogi  piętowe
  • zapalenie ścięgna Achillesa

Czy procedura jest bolesna?
Sama procedura zazwyczaj nie jest bolesna. Jednak w miejscu podania preparatu mogą być w ciągu kilku dni odczuwalne dolegliwości bólowe związane z aktywacją odpowiednich czynników regeneracyjnych. Szczególnie ważne jest aby w tym okresie nie przyjmować leków przeciwbólowych innych niż zalecone przez lekarza.

Postępowanie po zabiegu:
W celu złagodzenia dolegliwości należy oszczędzać poddaną zabiegowi kończynę oraz stosować chłodne okłady. Doustnie można przyjmować paracetamol lub tramadol (należy bezwzględnie unikać niesteroidowych leków przeciwzapalnych).

Na wizycie kontrolnej 2-4 tygodnie po zabiegu lekarz ocenia funkcję kończyny i wydaje zalecenia odnośnie dalszego leczenia i rehabilitacji. Pewne schorzenia mogą wymagać kilku zabiegów.

Przeciwwskazania do terapii PRP:
Terapia antykoagulantami
Leczenie immunosupresyjne
Zakarzenie wirusem HCV, HBS, HIV
Zespół wątrobowo-nerkowy
Przewlekłe choroby wątroby
Sklerodermia
Immunologiczne choroby naczyń
Trombocytopenia


W swojej praktyce stosuję wysokiej jakości zestaw do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego Xerthra PRP kit firmy Biovico.

Cena:
I zabieg 800zł
II zabiegi 1200zł
III zabiegi 1800zł

Proszę umówić wizytę celem kwalifikacji do zabiegu:

Wizytę można także umówić poprzez
SMS o treści “wizyta +nazwa miasta” na numer 575 682 097
Skontaktujemy się celem umówienia dogodnego terminu.Fibryna bogatopłyktowa (iPRF)

IPRF (injectable Platelet Rich Fibrin), czyli iniekcyjna fibryna bogatopłytkowa to jedna z najnowszych metod pozyskiwania czynników regeneracyjnych z krwi.

Jest to zawiesina płytek krwi i innych czynników wspierających regenerację i odbudowę tkanek – w tym komórek macierzystych.

Osocze zawiera wiele czynników koniecznych do przeżycia komórek, takich jak substancje odżywcze, witaminy, hormony, elektrolity i białka. Do białek osocza należą między innymi cząsteczki niezbędne do procesu krzepnięcia i tworzenia polimeru fibrynowego, który w naturalnych warunkach stanowi rusztowanie dla migracji, różnicowania i proliferacji komórek.

Wytworzona z osocza pacjenta zawiesina IPRF to trójwymiarowa sieć, w której przestrzeniach umiejscowione są duże ilości płytek krwi, krwinki białe oraz co istotne mezenchymalne komórki macierzyste. Wszystkie te elementy tworzą strukturę typu matrix, która po podaniu przez długi czas stymuluje płytki krwi do uwalniania czynników wzrostu i substancji biologicznie czynnych oraz skutecznie kieruje migracją mezenchymalnych komórek macierzystych do miejsca iniekcji preparatu. Czynniki wzrostu oraz komórki macierzyste uwalniane z siatki fibrynowej stymulują odnowę biologiczną tkanek.

Czym różni się zabieg z IPRF od osocza bogatopłytkowego PRP?

W metodzie z zastosowaniem osocza bogatopłytkowego (PRP) płytki krwi bardzo szybko uwalniają duże ilości czynników wzrostu. W przypadku IPRF proces ten jest mniej gwałtowny, a stymulacja trwa dłużej, dzięki czemu uzyskuje się potencjalnie silniejszy efekt biologiczny. IPRF zawiera dodatkowo mezenchymalne komórki macierzyste i leukocyty.

Fibryna bogatopłytkowa jest preferowana tam, gdzie potrzeba intensywnej regeneracji – szczególnie tkanek miękkich tj. po szyciu ścięgien, łąkotek, rekonstrukcjach więzadeł czy rozległych ranach. Niemniej zakres wskazań pokrywa się z wymienianymi dla osocza bogatopłytkowego.

Zatem terapia ta sprawdza się u osób:
• z uszkodzonymi więzadłami, ścięgnami i chrząstkami stawowymi
• z przewlekłymi schorzeniami układu kostno-szkieletowego
• chorych na zwyrodnienie stawów
• u których proces gojenia się kości i tkanek miękkich przebiega nieprawidłowo
• z zaburzeniami zrostku kostnego
• z ubytkiem chrząstki stawowej po zabiegach ścięgien, więzadeł i chrząstek stawowych

W swojej praktyce stosuję wysokiej jakości zestaw do pozyskiwania fibryny Xerthra iPRF Kit firmy Biovico.

Cena
I zabieg 1000zł
II zabiegi 1800zł
III zabiegi 2400zł

Proszę umówić wizytę celem kwalifikacji do zabiegu:

Wizytę można także umówić poprzez
SMS o treści “wizyta +nazwa miasta” na numer 575 682 097
Skontaktujemy się celem umówienia dogodnego terminu.